Přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia

Autor: Vendula Dovole <vendula.dovole@post.cz>, Téma: Školní poradenské pracoviště, Vydáno dne: 11. 09. 2018

MŠMT zveřejnilo termíny jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2018/2019.

MŠMT v souladu s § 60c odst. 1 školského zákona stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2018/2019.

Termíny konání zkoušek naleznete zde.