Zápis do 1. ročníků základních škol

Autor: Vendula Dovole <vendula.dovole@post.cz>, Téma: Zápis do 1. ročníku, Vydáno dne: 12. 10. 2016

Změna termínů zápisu k základnímu vzdělávání dle školského zákona

TERMÍNY ZÁPISŮ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

MŠMT upozorňuje na změnu termínu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018. Zápisy se budou na všech základních školách konat v období od 1. dubna 2017 do 30. dubna 2017 . Nový termín zápisů byl zaveden poslední novelou školského zákona.

Na ZŠ Kounice bude zápis do 1. ročníku probíhat ve dnech 7. a 8. dubna 2017. Rozpis bude včas vyvěšen v mateřské škole.

Více viz http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/terminy-zapisu-do-1-rocniku-zakladnich-skol-pro-skolni-rok