Recyklohraní a další sběrové aktivity v roce 2016/2017

Autor: Vendula Dovole <vendula.dovole@post.cz>, Téma: Sběr, Vydáno dne: 11. 09. 2016

Sbírám, sbíráš, sbíráme

Stejně jako v předchozích letech se naše škola účastní i letos školního recyklačního programu "Recyklohraní", jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Za aktivity spojené s recyklací a za nasbírané komodity získává škola body, které potom může utratit za různé sportovní potřeby a školní pomůcky.

V naší škole sbíráme v průběhu celého roku drobné elektrospotřebiče (i telefony a PC), baterie a akumulátory (musí projít otvorem v zelené krabici umístěné ve škole, takže ne autobaterie) a tonery (pouze některých druhů; sbírané druhy jsou nakreslené na sběrné nádobě). Dvakrát v roce probíhá na naší škole sběr starého papíru, kartonu a víček od PET lahví (termín sběru je vyhlášen vždy na podzim a na jaře). Pro záchranou stanici veverek sbíráme lískové oříšky, vlašské ořechy (klidně nevyloupané), sušené houby a bukvice. V kuchyni je možné odevzdávat i nádoby s olejem. V letošním roce už naopak nesbíráme elektro typu televize, lednice, velké kopírky a ani hliník.