Alergeny ve školním stravování

Autor: Jindřich Domín <jdomin@volny.cz>, Téma: Jídelna, svačiny, Zdroj: Martina Nováková, Vydáno dne: 28. 11. 2014

Upozornění

Na základě legislativy 1169/2011/EU a ČR – vyhlášky 113/2005 Sb o způsobu označování potravin § 8 odst.10 , vznikla školním jídelnám povinnost informovat strávníky o přítomnosti alergenů v podávaných pokrmech.

Veškeré potravinové alergeny mohou vyvolat alergickou reakci, ale EU specifikovala 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník uhlídat sám. Od 13.12.2014 bude přítomnost alergenů na jídelním lístku vyznačena číslem, pod kterým se daný alergen nachází. Tento přehled alergenů, který je legislativně stanovený bude vyvěšen na nástěnkách v blízkosti jídelního lístku nebo k nahlédnutí pod jídelním lístkem na školních webových stránkách.

Martina Nováková
vedoucí školní jídelny