Školní stravování od září 2018

Autor: Martina Nováková <jidelna.zs@seznam.cz>, Téma: Jídelna, svačiny, Vydáno dne: 03. 07. 2017

Změny v cenách, způsoby placení

Informace o školním stravování ve školním roce 2018-2019 a způsobu placení:

Ceny jídel:

 • MŠ přesnídávka + oběd 24,- Kč, záloha 490 ,-Kč / měsíčně
 • přesnídávka + oběd + svačina 32,- Kč, záloha 650,- Kč / měsíčně
 • ZŠ žáci 7 – 10 let /1.-4. třída/ 24,- Kč, záloha 460,- Kč / měsíčně
 • žáci 11 – 14 let /5.-9. třída/ 26,- Kč, záloha 500,- Kč / měsíčně
 • cizí strávníci 50 Kč

  Způsob platby:

  a) V hotovosti v kanceláři vedoucí jídelny vždy v pondělí od 7:00 do 8: 00 hod.a ve středu v době od 7:00 do 8:15 hod. nebo dle dohody, vždy do 20.dne v měsíci (na měsíc následující)
  b) Převodem na účet školy (51-5660760227/0100) vždy do 20. dne v měsíci ( na měsíc následující)

  Platí se předem formou zálohy na měsíc následující. V září se platí na měsíc září i říjen. Poslední platba bude v květnu 2019. Je také možné po dohodě platit i na I. nebo II. pololetí najednou.

  Již přidělené VARIABILNÍ SYMBOLY jsou platné, noví žáci obdrží na vyžádání VS, který je nutný pro identifikaci spolu se zadáním jména a příjmení strávníka.

  Nebudou-li připsány platby na účet nebo v pokladně do uvedeného data, nebudou obědy v příštím měsíci dětem vydány.

  Vzniklé přeplatky budou převedeny do dalšího školního roku nebo na požádání vráceny zpět hotově nebo na účet.

  Odhlašování – přihlašování obědů: den předem ve školní jídelně, nebo nejpozději do 7:00 hod. ráno! Neodhlášené obědy nemohou být odečítány.

  První den nepřítomnosti může být neodhlášený oběd vydán do vlastních nádob pouze v době od 10:45 do 11:15 hod. pro ZŠ ( zadní vchod do školní jídelny) a v MŠ po 12.hod.

  PŘÍPADNÉ ZMĚNY V KONTAKTECH, BYDLIŠTI NEBO VE STRAVOVÁNÍ PROSÍME NAHLÁSIT CO NEJRYCHLEJI VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY!

  Kontakt : telefon do ŠJ 722 207 002 nebo 321 695 873 a budete přepojeni (linka 106)
  e-mail : jidelna.zs@seznam.cz

  Martina Nováková – vedoucí školní jídelny
  Dita Hybnerová – ekonomka ZŠ