Zaměstnanci - přehled

Autor: Jindřich Domín <jdomin@volny.cz>, Téma: Zaměstnanci, Vydáno dne: 23. 09. 2013

2015 - 2016

Přehled zaměstnanců školy k 1.9.2015:

Pedagogové:

Jindřich Domín (ředitel, Fy, PČ, Ze, metodik ICT)

Jaroslav Urban (zástupce ředitele, TV, výchovný poradce)


Vendula Dovole (I. třída)
Miroslava Roudnická (II. třída)
Lucie Sladká (III. třída)
Melanie Moravcová (IV. třída, AJ)
Šárka Bielaková (V. třída, TV, Ze)

Libuše Čelakovská (VI. třída, Ma, Ch, Př)
Karel Havlíček (VII. třída, Fy, PČ, HV, AJ)
Marie Domínová (VIII. třída, ČJ, Dě, Př, VZ, DV)
Dagmar Sedláková (IX. třída, ČJ, RJ, In, VV, MV, metodik prevence)
Jana Nešťáková (AJ, PČ, HV)

Blanka Kalinová (vychovatelka ŠD - 1. oddělení, ČJ, VV)
Marie Koubková (vychovatelka ŠD - 3. oddělení, AJ)
Alena Podveská (vychovatelka ŠD - 2. oddělení, asistent pedagoga)

Radka Prokšová (mateřská dovolená)

Nepedagogové:

Dita Hybnerová (ekonom)

Arnošt Vorlíček (školník)
Ludmila Zahradníková (uklízečka)
Anna Kadeřávková (uklízečka)

Martina Nováková (vedoucí školní jídelny)
Jana Pokorná (vedoucí kuchařka)
Jiřina Cikánová (kuchařka)
Marcela Ševčíková (pracovník provozu jídelny)
Belzová Alena (pracovník provozu jídelny)

Externí spolupracovníci:

Radek Tůma (asistent pedagoga, IT technik)
Pavla Zedníková (asistent pedagoga)
Gergana Mitkova (asistent pedagoga)
Martina Habrová (speciální pedagog)
Jonáš Habr (psycholog)
Eliška Haltofová (logoped)

Zkratky (některých) předmětů:

In...informatika
VZ...výchova ke zdraví
PČ...pracovní činnosti
Do...domácnost
DV...dramatická výchova
MV...mediální výchova
Mo...modelářství

Fotografie zaměstnanců: