Školní jídelna

Autor: Jindřich Domín <jdomin@volny.cz>, Téma: Jídelna, svačiny, Vydáno dne: 28. 08. 2012

Informace pro školní rok 2012-2013

Informace o školním stravování

V letošním školím roce se cena oběda nemění, tzn. že činí pro

 • přesnídávka + oběd... 22,-Kč
 • přesnídávka + oběd + svačina... 29,- Kč

 • žáci 7 – 10 let ... 22,- Kč
 • žáci 11 – 15 let ... 24,- Kč

  Způsob platby:

 • V hotovosti v MŠ předposlední čtvrtek v měsíci
 • V hotovosti v kanceláři vedoucí jídelny vždy ve středu v době od 7:30 do 8:00 hod.
 • Převodem na účet školy (51-5660760227/0100) vždy do 20. dne v měsíci

  Platí se předem formou zálohy na měsíc následující tzn. v září se platí i měsíc říjen a končí se platbou v květnu 2013. Je také možné platit i na I. nebo II. pololetí najednou.
  Již přidělené VARIABILNÍ SYMBOLY jsou platné, noví žáci obdrží VS, který je nutný pro identifikaci. Nebudou-li připsány platby na účet nebo v pokladně do uvedeného data, nebudou obědy v příštím měsíci dětem vydány.
  Vzniklé přeplatky budou převedeny do dalšího školního roku nebo na požádání vráceny zpět hotově nebo na účet.

  Odhlašování – přihlašování obědů: den předem, nebo do 8.OO hod. ráno! Neodhlášené obědy nemohou být odečítány.

  Kontakty:
  telefon do ŠJ 321 695 873 a budete přepojeni (linka 106)
  e-mail: jidelna.zs@seznam.cz

  Věra Pečenková, vedoucí školní jídelny