Fyzika IX

Autor: Karel Havlíček <karel.havlicek@seznam.cz>, Téma: Učební plány, Vydáno dne: 01. 04. 2008

Základní informace pro žáky i rodiče

Celoroční učivo

1. Zvukové jevy
2. Světelné jevy
3. Energie a její přeměny
4. Počasí kolem nás
5. Země a vesmír
6. Čemu jsme se ve fyzice naučili? (komplexní opakování učiva všech ročníků předmětu fyzika)