Fyzika VI

Autor: Karel Havlíček <karel.havlicek@seznam.cz>, Téma: Učební plány, Vydáno dne: 01. 04. 2008

Základní informace pro žáky i rodiče

Celoroční učivo

1. Fyzikální veličiny
2. Částicové složení látek
3. Elektrický obvod