Školní historie Kounic

Autor: Jindřich Domín <jdomin@volny.cz>, Téma: Historie, Zdroj: R. Prokšová, Vydáno dne: 11. 06. 2001

Od roku 1660


1660 - První zmínka - v Kounicích se usadil kantor.
1666 - Obnovení zpustošené školy Filipem Spignolou z Bruay, škola měla jednu třídu a nevíme, kde se nacházela.
1762 - Zřízení nové školy nadační listinou Marie Terezie Savojské. Budova školy byla vystavěna z kamene na místě bývalé kořalny a měla doškovou střechu. Uvnitř byla jedna třída se 4 okny, kamna s pecí na chleba, jedna světnice pro učitele, kuchyňka a komora. Ve třídě bylo 7 dlouhých lavic, vlevo sedávala děvčata, vpravo chlapci, kterých bylo většinou více. V čele stála dřevěná tabule, dřevěný kříž, psací stůl, dále byla ve třídě slabikovací tabule a rozvrh hodin.
1843 - Dostavěna nová dvoupatrová budova školy (později pošta). V 1.poschodí byl byt učitele, nahoře 2 třídy. V zahradě studna a školní záhony, stará škola nevyhovovala vysokému počtu dětí.
1862 - Vybírání školného, učitel také cvičil psy pro knížecí úředníky, chytal ptáky, zastával místo kapelníka.
1865 - Školní knihovna - 535 svazků.
1891 - Založen místní odbor Matice školské.
1900 - Již 4 třídy pro děti z Kounic, Týnice, Cihelny, Vinice, Černík.
1928 - Škola se stěhuje do zámecké budovy, 7 tříd pro 179 dětí z Kounic, Černík, Vykáně. V zámku byla také sborovna, školní kuchyně, šatna, dílna.
1939 - Přibyla měšťanská škola v zámku.
1941 - Škola zabrána německou armádou, výuka pouze v úterý, čtvrtek a sobotu.
1990 - Požár zámku, škola se stěhuje postupně do hospody, sokolovny, myslivny, kabin na hřišti, obchodu. Nakonec využívala 3 objekty: novou MŠ, bývalý obchod a 2. stupeň bývalou školu ve Vykáni. Navíc ještě sokolovnu v Kounicích pro výdej obědů, vařilo se v Poříčanech.
1999 - Slavnostní otevření nové školy na místě bývalého koupaliště. 141 dětí, 13 učitelů, 1 vychovatelka družiny. 9 tříd, kapacita 222 žáků, 4 odborné učebny, školní kuchyň s jídelnou, školní družina. Možnost využívívání fotbalového a tenisového areálu v blízkosti školní budovy.
2002 - Škola vstupuje v listopadu do právní subjektivity, spojuje se se školní jídelnou.
2007 - Postaveno víceúčelové hřiště s umělým povrchem.
2008 - Nová přístupová cesta ke škole s běžeckou dráhou.
2009 - Navýšena kapacita školní družiny na 50 dětí.
2010 - Škola organizuje oslavu 350 let školství v Kounicích
2013 - 169 dětí, 25 zaměstnanců - 14 učitelů, 2 vychovatelky školní družiny, psycholog, ekonomka, školník, 2 uklízečky, 4 pracovnice ve školní jídelně.
2014 - Realizována přístavba 4 velkých učeben, škola má 182 žáků.
2015 - Postavena sportovní hala, do které je ze školy přímý přístup, škola má 194 žáků, 25 zaměstnanců, 17 učeben: 9 kmenových, 5 odborných a 3 družiny.
2016 - K zápisu je přihlášeno rekordních 40 žáků, za rok očekáváme dokonce 50, předpokládaný počet žáků v roce 2017 je 225, to je o 100 víc, než před dvaceti lety.