Přehled počtu žáků v roce 2016/2017

Autor: Vendula Dovole <vendula.dovole@post.cz>, Téma: Žáci, Vydáno dne: 10. 09. 2016

Počty žáků v jednotlivých třídách

IA - 21 (6 dívek, 15 chlapců) včetně 1 žáka, který plní docházku dle § 38 školského zákona v zahraniční škole

IB - 21 (6 dívek, 15 chlapců)

II - 26 (12 dívek, 14 chlapců)

III - 24 (13 dívek, 11 chlapců)

IV - 22 (14 dívek, 8 chlapců)

V - 27 (13 dívek, 14 chlapců)

VI - 22 (13 dívek, 9 chlapců)

VII - 25 (11 dívek, 14 chlapců)

VIII - 19 (11 dívek, 8 chlapců)

IX - 17 (11 dívek, 6 chlapců)

celkem - 224 (110 dívek + 114 chlapců)

ZŠ Kounice vzdělává v rámci inkluzivního vzdělávání 13 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dle vyhlášky 27/2016 Sb..