Recyklohraní – sběr vysloužilých elektrospotřebičů

Autor: Libuše Čelakovská <libusecelakovska@seznam.cz>, Téma: Žáci, Vydáno dne: 22. 12. 2015

Sbíráme body


Škola je jako každý rok zapojena do projektu „Recyklohraní aneb ukliďme si svět“.

Pokud máte doma nějaký vysloužilý elektrospotřebič jako například:
Rádia
Televizory
Počítače
Monitory
Drobné kuchyňské spotřebiče
Mobilní telefony
Tablety
Tiskárny
Fotoaparáty
Použité baterie (AA, AAA, atd…)
Tonery
a další spotřební elektroniku …


Neváhejte tyto spotřebiče přinést, zabráníte tím znečišťování životního prostředí a zároveň škole
pomůžete sbírat body, za které získá různé pomůcky, výukové materiály nebo sportovní potřeby a hry.

Předem moc děkujeme, že nám pomůžete.