Mimoškolní aktivity

Autor: Jindřich Domín <jdomin@volny.cz>, Téma: Žáci, Vydáno dne: 16. 09. 2014

Od září 2014 rozšíření péče o žáky naší školy

V letošním školním roce nabízíme našim žákům několikanásobně širší nabídku mimoškolních aktivit, než tomu bylo v minulých letech. Navíc jde o bezplatné služby (s výjimkou spotřebovaného materiálu), které se dají rozdělit do těchto skupin:

1. Zájmové útvary - kroužky (aktuální nabídka: keramika, knihovna, divadlo, dílna, fyzikální praktika, kytara, turistika, šikovné ruce, počítače, AJ na PC, vaření, atletika, sportovní hry)
2. Doučování (AJ, Ma, ČJ)
3. Spolupráce s odborníky:

  • logoped: Eliška Haltofová, haltofova.e@seznam.cz, ve škole každou středu
  • psycholog: Jonáš Habr, jonas.habr@gmail.com, ve škole čtvrtky po 14 dnech (počínaje 11.9.)
  • speciální pedagog: Martina Habrová, martina.habrova@gmail.com, ve škole čtvrtky po 14 dnech (počínaje 11.9.)

    Bližší informace podají třídní učitelé, případně vedení školy.